नागपूर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१७


  महत्वाचे दूरध्वनी

  महत्वाचे दूरध्वनी

राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र

  फोन - (०२२)–२२८४६७२०, २२०४५०७५

  फॅक्स - (०२२)–२२८४६७१९, २२०४६९०९, २२८४६७२१
अनु. क्र.अधिकार्‍याचे नावपदनामकार्यालय
श्री. नि. ज. वागळेअवर सचिव२२०४५०७५
श्री. ए. टी. सणसउप आयुक्त२२८८६९५०
श्री. अ. गो. जाधवकक्ष अधिकारी२२०४५०७५
श्री. संजय हेंद्रेकक्ष अधिकारी२२०४५०७५

  • Nagpur Municipal Corporation.
    Mahanagar Palika Marg,Civil Lines,
    Nagpur,Maharashtra,
    India, 440 001

  • nmcegov@gmail.com


  • 0712 2567035