नागपूर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१७


  उमेदवार व मतदारांना महत्वाच्या सूचना

  उमेदवार व मतदारांना महत्वाच्या सूचना

उमेदवार व मतदारांना महत्वाच्या सूचना

  • Nagpur Municipal Corporation.
    Mahanagar Palika Marg,Civil Lines,
    Nagpur,Maharashtra,
    India, 440 001

  • nmcegov@gmail.com


  • 0712 2567035